Pinopresura Układowa – Łańcuchy wisceralne

2 950,00 

SKU: SZKWIS1 Kategoria:

Pinopresura Układowa – Łańcuchy wisceralne

 

Moduł ten powstał w wyniku integracji wiedzy pozyskanej przeze mnie na przeszło 200 h szkoleniowych terapii wisceralnej szkoły austriackiej Lesion Chains in Visceral Therapy (Florinda Czeija) , stref kotwiczenia narządów wewnętrznych wg Fasziopathy (Andreas Haas), 4 lat studiowania w Szkole TOMO -Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM) oraz wielu godzin wykładów i dyskusji ze specjalistami z zakresu mikrobiologii komórkowej i żywienia. Każda z tych dziedzin używa odmiennego języka i systematyki , jednakże można odnaleźć wiele punktów wspólnych tychże systemów, które miejscami wzajemnie się potwierdzają w innych miejscach uzupełniają.

Głównym tematem szkolenia są powiązania funkcjonalne i strukturalne pomiędzy narządami wewnętrznymi oraz związanymi z nimi łańcuchami wisceralnymi (połączenia w obrębie narządów wewnętrznych i szkieletu), a łańcuchami mięśniowo-powięziowymi, a także ich wzajemny wpływ na powstawanie dysfunkcji w organizmie człowieka.

Model jest oparty na anatomicznych połączeniach w obrębie powierzchownych i głębokich warstw powięziowych, dający strukturalne oraz funkcjonalne sprzężenie pomiędzy narządami wewnętrznymi, a aparatem ruchu. To sprawia, że sprawdza się zarówno w diagnostyce i terapii urazów ortopedycznych, jak i diagnostyce oraz terapii zaburzeń/schorzeń układowych.

Ponadto zawiera elementy diagnostyczne wywodzące się z TCM oraz techniki stymulacyjne/regulacyjne Pinopresury. Całość materiału daje możliwość wnikliwego przyjrzenia się fizjologii i patofizjologii człowieka z kilku perspektyw. Wyposaża również w szerokie spektrum technik regulacyjnych oraz
wiedzę, jak i kiedy z nich korzystać.

Dzięki temu szkoleniu:

– Dowiesz się jak duży wpływ mają restrykcje w obrębie narządów wewnętrznych i ich osłon powięziowych na powstawanie dysfunkcji aparatu ruchu (bóle, obrzęki, parestezje).
– Nauczysz się jak różnicować w kilka minut czy problem pacjenta dotyczący np. bólu biodra czy kolana, jest powiązany z restrykcjami w obrębie łańcuchów wisceralnych. Jednocześnie nauczysz się jak rozpoznawać, który z nich jest dominujący.
– Zdobędziesz praktyczne narzędzia i umiejętności regulowania łańcuchów wisceralnych w przemyślany sposób, aby wspomagać/równoważyć adaptacyjne zmiany napięciowe, a nie likwidować kompensacje.
– Uzyskasz znacznie szerszą perspektywę i zrozumienie przyczyn zaburzeń, powszechnie występujących w układach „dzisiejszego” człowieka oraz jaki mogą one mieć wpływ na strukturę tkankową, urazy ortopedyczne lub przyjmowaną odruchowo postawę ciała.

Poznasz i nauczysz się:

 • chwytów diagnostycznych, pomagających określić stopień zaangażowania w
  dysfunkcje pacjenta łańcuchów wisceralnych (pokarmowy, moczowo-płciowy,
  wewnątrzwydzielniczy, oddechowy, sercowo-naczyniowy)
 • lokalizacji punktów alarmowych – mówiących o nagromadzeniach w przynależnych
  narządach wewnętrznych i w jaki sposób te nagromadzenia rozpraszać/równoważyć
 • strefy kotwiczenia narządów wewnętrznych do aparatu ruchu i ich znaczenie w
  diagnostyce i terapii
 • taśmy mięśniowo-powięziowe – ich przynależność funkcjonalna do łańcuchów
  wisceralnych oraz główne punkty wpływowe
 • unerwienie segmentarne narządów wewnętrznych, a punkty Shu w Tradycyjnej
  Medycynie Chińskiej – jak czytać zmiany w obrębie tkanek miękkich kręgosłupa
 • Niedobór/Nadmiar – 2 z 8 podstawowych zasad diagnostycznych TCM i ich znaczenie
  dla skutecznego doboru terapii
 • techniki uwalniania blokad w obrębie segmentów ruchowych kręgosłupa
 • bezpośrednie techniki manipulacji/mobilizacji wybranych narządów wewnętrznych
 • kręgozmyk, dyskopatia, skolioza idiopatyczna, „wdowi garb”, niestabilność kolana,
  ból biodra, jako przeciążenia/dysfunkcje aparatu ruchu z punktu widzenia zaburzeń
  wisceralnych jako źródła problemu
 • techniki odreagowania Pinopresury dla wspomagania/równoważenia/utrwalania
  efektów terapii
 • różnice pomiędzy prowadzeniem terapii pacjenta w stanie ostrym, a przewlekłym

Ponadto:

 • diagnostyka z języka – nalot, kolor, kształt jako cenne informacje o stanie pacjenta
 • błony fosfolipidowe i ich znaczenie w funkcjonowaniu komórek – podstawowe
  zagadnienia z mikrobiologii komórkowej, mające bezpośrednie przełożenie na
  funkcjonowanie organizmu człowieka.
 • dieta i suplementacja – stany zapalne jako najczęstsze przyczyny schorzeń
  układowych – co robić, aby stworzyć optymalne warunki dla organizmu do regeneracji
 • cykl dobowy narządów wewnętrznych, a nagłe spadki energii – o co zadbać i na co
  zwrócić szczególną uwagę w codziennym życiu dla optymalnego wykorzystania ich
  potencjału

Zapraszam wszystkich zainteresowanych ! Niezależnie od doświadczenia. Czasem wystarczy usłyszeć 1 zdanie które nas poruszy , aby dokonać dużych zmian. Na tym szkoleniu padnie wiele zdań, które zakwestionują powszechnie przyjęte prawidła. Aby znaleźć nowe rozwiązania trzeba kwestionować stare. Dlatego też proszę tych którzy przybędą na szkolenie – kwestionujcie/sprawdzajcie również te moje 🙂

UWAGA: Dla Absolwentów szkolenia z Pinopresury wg Michała Szymańskeigo zniżka po wpisaniu kodu rabatowego w koszyku. Zapytaj mnie o kod rabatowy jeśli byłeś na szkoleniu z pinopresury.

Program szkolenia

Dzień I
10:00 – 11:00 Przywitanie uczestników, wprowadzenie do łańcuchów wisceralnych
11:00 – 12:00 Mikrobiologia komórkowa i biochemia tkanek – znaczenie żywienia i suplementacji dla właściwiej struktury błon fosfolipidowych komórek oraz ich rola w organizmie (krążenie, obrzęki, stany zapalne, percepcja)
12:00 – 12:15 Przerwa
12:15 – 14:00 Łańcuchy asymilacji, sekrecji i cyrkulacji.
– Przynależność organów do danego łańcucha
– Strefy kotwiczenia łańcuchów wisceralnych do aparatu ruchu i ich znaczenie w diagnostyce
– Compartment syndrome- czyli jakie potencjalne zagrożenia dla narządów wewnętrznych niosą zmiany ciśnienia w poszczególnych jamach ciała i ich wzajemne korelacje.
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:30 Łańcuch Asymilacji
– rola narządów łańcucha asymilacji
– topografia, interakcje z innymi narządami wewnętrznymi, powiązane z nimi dysfunkcje układowe oraz możliwe oddziaływanie na aparat ruchu ( „wdowi garb”, kręgozmyk, skolioza, przepukliny krążków kręgowych, zaburzenia SIJ)
– wywiad- pytania klucze
– rola narządów łańcucha asymilacji wg TCM (Traditional Chinese Medicine) -punkty wspólne
16:30 – 16:45 Przerwa
16:45 – 19:00 Łańcuch Asymilacji– c.d.
–  strefy kotwiczenia narządów do aparatu ruchu, główne punkty wpływowe, powiązane łańcuchy mięśniowo-powięziowe, możliwości i ograniczenia w terapii
– techniki bezpośrednie i pośrednie dla kluczowych narządów wewnętrznych łańcucha asymilacji

 

Dzień II
9:00 – 10:00 Powtórzenie stref kotwiczenia, obserwacja zmian w reakcji pacjenta, pytania uczestników.
10:00 – 11:30 Łańcuch sekrecji – wydzielania
– rola narządów łańcucha sekrecji, topografia, interakcje z innymi narządami wewnętrznymi, powiązane z nimi dysfunkcje układowe oraz możliwe oddziaływanie na aparat ruchu  (restrykcje w obrębie kręgosłupa szyjnego i piersiowego, ból prawego biodra, skolioza, obrzęki, ból prawego barku)
– wywiad – pytania klucze
– rola narządów łańcucha sekrecji wg TCM – punkty wspólne
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 14:00 Łańcuch sekrecji c.d.
– Strefy kotwiczenia narządów do aparatu ruchu, główne punkty wpływowe, powiązane łańcuchy mięśniowo-powięziowe, możliwości i ograniczenia w terapii
– Techniki bezpośrednie i pośrednie dla normalizacji funkcji narządów łańcucha sekrecji
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:30 Manipulacje/mobilizacje stawów kręgosłupa i ich wpływ na narządy wewnętrzne
– przykładowe techniki regulacyjne – zajęcia praktyczne.
16:30 – 16:45 Przerwa
16:45 – 18:00 Powięź szyjna: powierzchowna, pośrodkowa i przedkręgowa – znaczenie w terapii łańcuchowej oraz wybrane techniki regulacyjne.

 

Dzień III
9:00 – 10:00  Powtórzenie stref kotwiczenia, obserwacja zmian w reakcji pacjenta, pytania uczestników.
10:00 – 11:30 Łańcuch cyrkulacji
– rola narządów łańcucha cyrkulacji – topografia, interakcje z innymi narządami wewnętrznymi, powiązane z nimi dysfunkcje układowe oraz możliwe oddziaływanie na aparat ruchu m.in. bóle odcinka L-S kręgosłupa, ból pachwiny, niestabilność kolana.
– wywiad – pytania klucze
– rola narządów łańcucha cyrkulacji wg TCM  -punkty wspólne
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 14:00 Łańcuch cyrkulacji c.d
– strefy kotwiczenia narządów do aparatu ruchu, główne punkty wpływowe, powiązane łańcuchy mięśniowo-powięziowe, możliwości i ograniczenia w terapii
– techniki bezpośrednie i pośrednie dla normalizacji funkcji narządów łańcucha cyrkulacji
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:30 Centralny układ nerwowy (CUN) jako zawór redukcyjny
– wpływ napięć i nagromadzeń w obrębie czaszki i segmentów kręgosłupa  na funkcjonowanie narządów oraz przetwarzanie bodźców sensorycznych przez CUN (zaburzenie/ adaptacja środowiskowa)
– techniki odreagowania CUN
16:30 – 18:00 Metodyka – sugerowana kolejność przeprowadzenia diagnostyki, dobór technik terapeutycznych (intensywność, ilość). Omówienie planowania terapii w zależności od:
– celu pacjenta
– stanu pacjenta (badanie kliniczne + wywiad)
– czasu jakim dysponuje terapeuta oraz pacjent (dostępność i częstotliwość spotkań)

 

Dzień IV
9:00 -10:30  Diagnostyka różnicowa stref kotwiczenia i proponowany dobór technik terapeutycznych do zlokalizowanych zaburzeń- skonstruowanie planu terapii – praca w parach pod superwizją instruktora.
10:30 – 13:00 Elementy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
– Punkty akupunkturowe Mu (alarmowe) oraz punkty Shu – lokalizacja, znaczenie diagnostyczne, wskazania terapeutyczne.
– Niedobór/nadmiar – jedne z podstawowych narzędzi diagnostycznych  w TCM i jego znaczenie dla doboru adekwatnej strategii terapii.
(brak wiedzy na ten temat jest przyczyną wielu powszechnych błędów terapeutycznych)
– Język jako źródło informacji o aktualnym stanie narządów wewnętrznych. Wprowadzenie do diagnozy z języka.
13:00-13:15 Przerwa
13:15 -14:30 Powtórzenie i utrwalenie wybranych technik, przedyskutowanie trudnych zagadnień.
14:30- 15:00 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów.